Waarden Visie Missie

Waarom het onderscheid belangrijk is Een onderneming, een afdeling of een team leiden is – net zoals een algebraïsche vergelijking – onderhevig aan de juiste volgorde waarin operaties uitgevoerd worden.  In algebra geldt dat haakjes voorrang hebben op machten, dan komen vermenigvuldigingen (en delingen) en dan pas optellen en aftrekken.  Als je de volgorde niet […]

Lees meer