Socrates & leidend managen

images-2“Een niet gereflecteerd leven is niet waard geleefd te worden”, een uitspraak die toegedicht wordt aan Socrates, de eerste echte filosoof van het oude Griekenland.  John C. Maxwell parafraseert de oude meester: “The unexamined leader is not worth to be followed” (“Good leaders ask great questions”)

Of je nu een team aanstuurt of een afdeling, een bedrijf of een concern, het vereist vaardigheden op drie niveau’s: managing (regelen, maken dat het draait), coaching (maken dat je mensen ontwikkelen, groeien) en leading (maken dat mensen je willen volgen).  Met name dat laatste blijft in de rush naar korte termijn resultaten wel eens haperen.  Hou de spiegel voor!

1. Investeer ik in mezelf?

Je zal nooit een belangrijkere investering doen dan je persoonlijke groei. De drie belangrijkste determinatoren zijn je zelfbeeld (hoe kijk ik naar mezelf?), je dromen (hoe zie ik de toekomst?) en je sociale omgeving (hoe zien anderen me?).

2. Ben ik echt geïnteresseerd in anderen?

Wanneer je niet ècht, van harte bent geïnteresseerd in je medewerkers, dan valt het moeilijk om de motivatie te vinden om leiderschap op te nemen.  Het gaat niet meer om het vinden van de goede reden of de echte reden om iets al dan niet te doen: de juiste motivatie voor een leider is wanneer deze twee samenvallen: de goede èn de echte reden…

3. Blijf ik geconnecteerd?

Door hun positie zelf of door de manier hoe andere mensen met hen omgaan, durven leiders wel eens grip op de realiteit te verliezen, waardoor hun leiderschap ook stabiliteit mist.  Goede leiders vermijden een te hoge eigendunk door aandacht te schenken aan ootmoed (je eigen ik relateren aan het bredere beeld), authenticiteit (je goed voelen in je eigen vel) en je roeping (deel uitmaken van een taak die groter is dan jij alleen).

4. Voeg ik iets toe aan mijn team?

Functioneert mijn team beter dankzij mijn inbreng of verlam ik de betere werking? Het is een kwestie van synergie: zorg ik ervoor dat het resultaat groter is dan de som van de delen?  Vraag echt commitment van je medewerkers, creëer een sfeer waar het normaal is dat mensen elkaar aanmoedigen en ondersteunen, aanvaard (en laat aanvaarden!) dat iedere medewerker zijn sterke en zwakke kanten heeft.

5. Versterk ik mijn sterke kanten?

Neen, hier staat geen type-fout.  Concentreer je op je sterke kanten, ontwikkel die nog verder, het is een kwestie van efficiëntie om net je sterke kanten nog verder te ontwikkelen.

6. Heb ik voldoende aandacht voor vandaag?

Leiders denken over de toekomst, ontwikkelen visie, zoeken en onderbouwen opportunities.  Dat hoort ook zo, maar ze vergeten wel eens dat die toekomstplannen niet kunnen gerealiseerd worden als we vandaag geen succes boeken.  Er zijn vijf domeinen in het heden die speciaal de aandacht verdienen: geloof, missie, familie, relaties en gezondheid.

7. Investeer ik mijn tijd in de juiste mensen?

Een beetje oneerbiedig gesteld, maar dit is niet enkel een kwestie van ROI. Het bepaalt ook een stuk je eigen toekomst: maak dat je voldoende tijd en energie stopt in de juiste mensen, zodat die je kunnen vervangen als je hogerop kan.  Dat betekent: de juiste mensen vinden en aan je binden en er op de juiste manier in investeren…

8. Kunnen anderen van mij leren?

Zorg ik ervoor dat mijn gedrag en content een baken is voor anderen, en ze zich kunnen ‘laven’ aan mijn bron van continue verbreding en verdieping?

9. Heeft het machtsgevoel geen impact op mij?

Ben ik immuun voor de stijgende macht die gepaard gaat met de evolutie in mijn carrière?

Blijf ik gevrijwaard van enige zelf-genoegzaamheid en narcistische navelstaarderij?

Aangename kennismaking … met jezelf!

Johan Moeys