Leiden in moeilijke tijden

images-3

Er kunnen zeer veel redenen zijn waarom je met je team door moeilijke tijden laveert.  Misschien gaat het bedrijf door een herstructurering, je bent net je grootste klant kwijt geraakt, het bedrijf is overgenomen door een sectorgenoot, de concern-leiding in het buitenland snapt niet wat er hier allemaal aan de hand is, het bedrijf wordt verlamd door het derde-generatie syndroom, …  Wat ook de reden is (en als je verkiest te blijven…): je leiderschap wordt op een bijzondere manier ge-challenged.

Mindset

Bepaal exact wat het is dat deze moeilijke tijden heeft veroorzaakt.  Isoleer dit en – indien je hieraan niets kan veranderen – accepteer het.  Stap af van het doem-denken, beperk het klagen en jammeren tot een half uur elke maandagmorgen, en dan zijn we klaar voor de rest van de week.

Concentreer je dan op al de rest, waarop je wel invloed hebt.  Communiceer op de gepaste wijze met je medewerkers: help hen om zich ook van dit juk te ontdoen.  Bepaal met de groep en/of met elke individuele medewerker welk deeldomein we wel gaan behandelen.  Kies voor het low-hangding fruit: niets is zo motiverend als resultaten behalen.

The big picture

Zet grote lijnen uit, bepaal doelstellingen binnen de beperkingen die opgelegd zijn.  Concentreer je op die doelstellingen, kom daar steeds op terug, laat je hele organisatie zich op deze doelstellingen concentreren.  Herinner je medewerkers er telkens opnieuw aan wat we doen en waarom.  Vind – binnen de beperkingen die zich stellen – een motiverende beloning voor wanneer dit doel behaald wordt.

Een plan

Zorg dat je zelf een plan ontwikkelt om van A naar B te komen en help je medewerkers om hetzelfde te doen.  Laat ieder voor zich beschrijven waar ze nu staan, waar ze naartoe willen en welke stappen hiervoor gezet moeten worden.  Bevestig dit plan, spijker het, kom er steeds weer op terug.  Monitor de gezette stappen, zet ze af tegen de doelstelling, concentreer je op deze individuele plannen en op het totaal plan voor je team of afdeling.

Keuzes maken

Nog meer dan in zorgeloze tijden komt het er op aan om keuzes te maken, om de dingen te kiezen die we niet zullen doen.  Help je medewerkers om keuzes te maken, not-to-do lijstjes, wees er consequent in en zorg ervoor dat ieder op zijn beurt dat is.  Het is duidelijk dat je niet alles kiest wat er in je leven gebeurt, maar veruit het meeste van wat we krijgen is het resultaat van de keuzes die we maken…

Teamwork

Ondersteun initiatieven waarvan het team sterker wordt.  Kijk waar iedere individuele medewerker goed in is, laat hem daar excelleren, ondersteun het samenwerken, het gebruik maken van elkaars sterktes.  Treed op bij de medewerkers die er de kantjes aflopen, die persoonlijk succes laten prevaleren op het team-succes.  Promoot initiatieven die het team naar een hechtere samenwerking brengen.

Hoop

Geef je mensen het gevoel dat deze moeilijke situatie van voorbijgaande aard is als we erin slagen om ons plan uit te voeren.  Elke crisis houdt de sleutel van verandering in zich, het is een kans om existentieel te vernieuwen.  Moeilijke tijden maken ons sterker, vernieuwen onze kansen, zorgen voor betere relaties.  Iedereen weet dat, een goede leider herinnert zijn medewerkers eraan…

Johan Moeys