Op zoek naar zekerheid? Roel Van De Wiele

Schermafdruk 2015-10-29 16.54.31

Velen onder ons hebben een ultieme queeste in het leven: op zoek naar meer zekerheid, meer houvast en wat we hebben willen we zeker niet verliezen!  We spreken hier over het bezitters-effect: wat we hebben wordt zelfs nog belangrijker en krijgt een hogere quote op ons lijst ‘niet willen missen’.

Deze laatste uitspraak is vaak ook de reden dat Time Management voor velen een management wordt van “Niet te missen activiteiten inplannen”.

Vermits de verlies-angst en het bezitters-effect belangrijke drijfveren zijn, is men eerder geneigd om energie te stoppen in het vermijden van verlies dan in het najagen van winst.

En daar ligt nu precies de weg naar een betere en rijkere toekomst: je persoonlijk risk management wordt teveel beïnvloed door deze diepgewortelde blauwdruk in je brein, en verlaagt / bederft zelfs je ‘risk appetite’.

De behoefte aan ONzekerheid voeden is een pracht van een tactiek om meer te ontdekken, zowel van de buitenwereld als van je ‘binnenwereld’, want talenten hebben een geheime romance met onzekerheid: ze komen pas aan het oppervlak als onzekerheid in het spel komt.

En maak je geen zorgen om door te schieten naar roekeloosheid, tenzij je levenspad vol brokstukken ligt…

Roel Van de Wiele