Waarden Visie Missie

Waarom het onderscheid belangrijk is

Een onderneming, een afdeling of een team leiden is – net zoals een algebraïsche vergelijking – onderhevig aan de juiste volgorde waarin operaties uitgevoerd worden.  In algebra geldt dat haakjes voorrang hebben op machten, dan komen vermenigvuldigingen (en delingen) en dan pas optellen en aftrekken.  Als je de volgorde niet respecteert kom je tot verkeerde oplossingen.De juiste sequentie met de hoogste kans op slagen is Waarden – Visie – Missie – Strategie – Doelstellingen – Tactieken – Middelen, Infrastructuur & Processen.  Net zoals bij algebraïsche formules is ook hier de volgorde bepalend voor het bekomen van het juiste resultaat.

Waarden

Vaak worden waarden als synoniem gebruikt voor Normen (van het Latijn norma: winkelhaak, richtsnoer, maatstaf).  Dat is fout. Normen zijn gedragsregels (zoals de 10 geboden voor de Christenen en Joden of de Sharia voor de islamieten), maar ook (grond-) wetten of ook gebruiken (de rechter hand geven aan iemand bij voorbeeld). Normen zijn sterk cultureel en maatschappelijk bepaald, wat kan ontaarden in volkomen onbegrip of zelfs conflict.

Waarden daarentegen zijn niet verschillend tussen diverse culturen. Het zijn idealen die je als persoon of als groep nastreeft.  Het zijn keuzes die je maakt, soms vertrekkend vanuit religieuze of maatschappelijke onderbouw, maar deze overstijgend.

Visie en Missie

Ook hier geldt een spraakverwarring, gek genoeg niet alleen dat de beide (foutief) als synoniem voor elkaar worden gebruikt maar zelfs dat het ene voor het andere wordt gebruikt en vice versa.  De twee begrippen zijn niet uitwisselbaar, sterker nog: ze wisselen in de volgorde zal leiden tot inconsistent leiderschap en onrust en verwarring binnen het team.

Visie heeft te maken met ontwerpen, design – missie gaat over over uitvoering.  Het is vanaf de visie dat we de missie bepalen.  Visie is big picture, toekomstgericht – missie is op het nu gericht, tegenwoordige tijd.  Vergeleken met een GPS: het doel van de reis is de visie – de weg ernaartoe is de missie.

En terug naar de vertrouwde algebra…

Naar analogie met algebraïsche formules zijn zowel visie als missie geen constanten.  Het zijn variabelen – in tijd en in omstandigheden.  Beiden moeten fris en relevant gehouden worden om de business waar ze voor staan te ondersteunen.

Het zijn de goede oude waarden, de keuzes die we maken, die de constanten uitmaken van ons verder werk.

Johan Moeys