Ben ik een buffel of een gans?

buffelgans

Over leidinggeven anno 2015

Het aansturen van mensen is van alle tijden. Sommige ‘leiders’ bereiken verbluffende resultaten via medewerkers die zich enthousiast inzetten. Anderen, met dezelfde verantwoordelijkheden, slagen er nauwelijks in om hun medewerkers tot actie te bewegen.

De huidige context maakt het er bovendien niet makkelijker op. De generatiekloof wordt alsmaar groter en we moeten bovenmenselijke toeren uithalen om medewerkers op lange termijn aan ons bedrijf te binden. En waar een wil vroeger nog wet kon zijn, heeft de mondige medewerker vandaag een duidelijke mening én een verwachting. Terecht! Leiden voelt aan als lijden…?

Deze conférence toont ons op een heel herkenbare manier hoe we vaak twijfelen tussen de zachte en de hard aanpak. Hoe we vaak met de beste bedoeling dingen doen om nadien te moeten vaststellen dat iedereen ontmoedigd achterblijft. Je krijgt inzicht in de meest gemaakte fouten bij het leiden van een team. Je vertrekt met een klare kijk op die hefbomen die mensen bekwamer, moediger én gelukkiger kunnen maken op de werkvloer.

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. Kom meer te weten via deze link.

kmo_portefeuille_erkend